Bangor Careers and Employability Service

CROESO I’R GWASANAETH GYRFAOEDD A CHYFLOGADWYEDD

Gallwch MEWNGOFNODI neu GOFRESTRU yma er mwyn cael mynediad i'n gwasanaethau canlynol os gwelwch yn dda:

I ARCHEBU:

  • Clinig Gyrfaoedd, Clinig Cyngor Swydd a Phrofiad Gwaith, Apwyntiad Mentora, Gweithdy neu Ddigwyddiad

I CHWILIO am:

  • Swyddi rhan amser, Swyddi i Raddedigion ledled y DU ac yn rhyngwladol, Cyfleoedd profiad gwaith a gwirfoddoli gan gynnwys gwybodaeth am gymryd blwyddyn allan.

WELCOME TO THE CAREERS AND EMPLOYABILITY SERVICE

Please LOGIN or REGISTER to access the following services:

To BOOK a:

  • Careers Clinic, Job and Work Experience Advice Clinic, Mentoring Appointment, Workshop or Event

To SEARCH for:

  • Part time jobs, Graduate employment throughout the UK and internationally, Work experience opportunities, Voluntary opportunities including information on gap years.

 
job_maze_300

Register today for the following benefits from us:

  • Search for job vacancies
  • Get daily notification of new job vacancies matching your saved preferences
  • Search our careers events calendar

We respect your privacy - read our terms and conditions.

 

Sign up

 
 
 
 
 

This website is best viewed in an up-to-date web browser with CSS enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets if you are able to do so.